Swoim projektem historycznym uczniowie z Kansas przybliżyli światu życie Polki i jej heroizm w walce z faszystami.

Tad Taube, założyciel fundacji Taube Philanthropies z siedzibą w San Francisco, oraz polski minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wręczyli Normanowi Conardowi Nagrodę im. Ireny Sendlerowej 2018. Conard to znany pedagog z Kansas, który wspólnie z uczniami swojego liceum przedstawił światu nieopowiedzianą wcześniej historię Ireny Sendlerowej. Podkreślił historyczne znaczenie antynazistowskiej działalności Sendlerowej i umożliwił światu oddanie czci pracy tej niezwykłej kobiety za jej życia, aż po wsze czasy. Conard to pierwszy Amerykanin, który otrzyma tę nagrodę.

„Spotykamy się w szczególnym roku, roku poświęconym – na mocy uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – patronce tej nagrody – 12 maja obchodziliśmy bowiem dziesiątą rocznicę śmierci Ireny Sendlerowej. Nie wolno też zapominać o dwóch innych, wyjątkowych rocznicach, które czcimy i wspominamy: setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 75. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim. Kiedy w roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wskazujemy na wybitnych bohaterów polskiej wolności, to Irena Sendlerowa jawi się nam jako symbol Rzeczypospolitej wielokulturowej, zbudowanej na fundamentach wolności, solidarności oraz  szacunku dla życia i godności ludzkiej.” – mówi prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Z wielką radością przyjęliśmy fakt, że mamy okazję odznaczyć Normana Conarda za jego wysiłki, które miały wielki wpływ na promowanie wiedzy o Irenie Sendlerowej i jej bohaterskiej pomocy ofiarom żydowskim w okupowanej przez nazistów Warszawie, jak również na podtrzymywanie pamięci o Holokauście” — mówi Tad Taube. „Dzięki jego innowacyjnym metodom nauczania, koncentrującym się na zapomnianych bohaterach minionych czasów, pan Conard zbudował most pamięci o Holokauście pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi”.

Irena Sendlerowa, polska pracownica opieki społecznej, podczas okupacji nazistowskiej ocaliła setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta. Jednak po drugiej wojnie światowej żyła w całkowitym zapomnieniu aż do momentu odkrycia historii jej życia przez uczniów Conarda podczas pracy nad projektem z historii. Nagroda jej imienia honoruje tych Polaków, którzy przyczyniają się do wzmocnienia relacji polsko-żydowskich oraz zachowania polsko-żydowskiego dziedzictwa i pamięci o Holokauście. W dziesiątą rocznicę śmierci Sendlerowej, by uczcić dzieło jej życia, Conard został wybrany specjalnym laureatem tej nagrody, ponieważ to właśnie stworzony przez niego projekt – oraz ogromna praca jego uczniów – wydobyły na światło dzienne bohaterskie działania Sendlerowej.

„Otrzymanie nagrody od fundacji Taube Philanthropies i ministerstwa kultury to wielki zaszczyt” – mówi Norman Conard. „Życie Ireny Sendlerowej jest przykładem heroizmu i odwagi. Poznanie tak niezwykłej osoby i jej historii zmieniło moje życie”.

Jesienią 1999 roku Conard zachęcił swoich uczniów z Uniontown w stanie Kansas, miasteczka zamieszkanego przez 247 osoby, aby przyjrzeli się bliżej pracy Sendlerowej i przedstawili swój projekt w konkursie organizowanym przez National History Day.

Uczniowie przedstawili swoją pracę w formie sztuki pt. Życie w słoiku, która przedstawia zapierającą dech w piersiach misję ratunkową Sendlerowej. Podczas drugiej wojny światowej Irena Sendler przemycała z getta żydowskie dzieci i umieszczała je w bezpiecznych rodzinach adopcyjnych, klasztorach oraz sierocińcach. Od momentu powstania sztuka była wystawiona na całym świecie niemal 400 razy, została także adaptowana jako film dokumentalny oraz wydana w formie książki, która stała się bestsellerem.

O Nagrodzie im. Ireny Sendlerowej

Nagroda im. Ireny Sendlerowej powstała w 2008 roku z inicjatywy Taube Philanthropies, aby upamiętnić Irenę Sendlerową, którą Yad Vashem ogłosił „Sprawiedliwą wśród Narodów Świata”. Co roku 12 maja, w rocznicę śmierci Sendlerowej, odznacza się nią Polaków, którzy w wyjątkowy sposób przyczynili się do zachowania i ożywienia dziedzictwa żydowskiego w Polsce. Nominacje do tej nagrody są oceniane przez panel złożony z ciała doradczego organizacji Taube Philanthropies oraz osoby zasłużone dla kultury żydowskiej w Polsce.  

O Normanie Conardzie, laureacie Nagrody im. Ireny Sendlerowej 2018

Norman Conard, który w 2007 roku został wprowadzony do Krajowej Nauczycielskiej Alei Sław, jest pedagogiem w trzecim pokoleniu z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym. W tym czasie stworzył nietradycyjne metody nauczania, które przeniosły granice klasy poza mury szkoły. Jednym z jego największych osiągnięć jest to, że ponad 60 jego uczniów zostało wyróżnionych w krajowych konkursach historycznych, a niemal 200 otrzymało stanowe nagrody z historii. Jest znany na arenie międzynarodowej dzięki swojej pracy przy projektach promujących szacunek i zrozumienie wśród wszystkich ludzi oraz dzięki innowacyjnemu podejściu do edukacji opartej na projektach. Norman Conard zakończył karierę nauczyciela w 2007 r., aby przenieść się na stanowisko dyrektora wykonawczego w Lowell Milken Center for Unsung Heroes.

O Taube Philanthropies

Fundacja Taube Philanthropies od ponad 30 lat jest jedną z najbardziej aktywnych instytucji wspierających zróżnicowane organizacje edukacyjne, badawcze, kulturalne, społeczne i młodzieżowe w rejonie zatoki San Francisco, Polsce i Izraelu. Fundacja została założona w 1981 roku przez biznesmena i filantropa Tada Taubego, a obecnie prowadzona jest wspólnie przez Tada Taubego i jego żonę, Dianne. We wszystkich obszarach swojej aktywności fundacja działa na rzecz wolności i zapewnienia poszczególnym osobom możliwości rozwoju ich celów i marzeń, poprzez granty, które fundacja przyznaje za pośrednictwem swoich dwóch fundacji-córek, Fundacji Rodziny Taube i Fundacji Taubego na rzecz Życia i Kultury Żydowskiej.

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Jakie są możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły policealnej?

Rozwój osobisty i zawodowy nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej. Wielu absolwentów…