Do szko艂y podstawowej zosta艂 przyj臋ty ucze艅 z Ukrainy. Na Ukrainie uko艅czy艂 klas臋 VI szko艂y podstawowej. Dokumenty, jakie przedstawi艂 dyrektorowi, to 艣wiadectwo szkolne uko艅czenia klasy VI w j臋zyku ukrai艅skim. Czy dyrektor ma prawo 偶膮da膰 od rodzic贸w przet艂umaczenia 艣wiadectwa z j臋zyka ukrai艅skiego na j臋zyk polski? Czy kart臋 zdrowia dziecka rodzice r贸wnie偶 powinni przet艂umaczy膰?

Odpowied藕:

Kwalifikowanie ucznia przybywaj膮cego z zagranicy do odpowiedniej klasy (obcokrajowca lub dziecka polskiego powracaj膮cego z zagranicy) szko艂y podstawowej (tak偶e szko艂y ponadpodstawowej) 鈥 odbywa si臋 wg rozporz膮dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kszta艂cenia os贸b nieb臋d膮cych obywatelami polskimi oraz os贸b b臋d膮cych obywatelami polskimi, kt贸re pobiera艂y nauk臋 w szko艂ach funkcjonuj膮cych w systemach o艣wiaty innych pa艅stw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655).

Ucze艅 przybywaj膮cy z zagranicy jest przyjmowany do szko艂y oraz kwalifikowany do odpowiedniej klasy na podstawie dokument贸w (搂 4 ust 2 rozporz膮dzenia).

Przez poj臋cie dokument贸w nale偶y rozumie膰 (搂 2 pkt 3 rozporz膮dzenia):

  • 艣wiadectwo, za艣wiadczenie lub inny dokument stwierdzaj膮ce uko艅czenie szko艂y lub kolejnego etapu edukacji za granic膮 lub
  • 艣wiadectwo, za艣wiadczenie lub inny dokument wydane przez szko艂臋 za granic膮, potwierdzaj膮ce ucz臋szczanie ucznia przybywaj膮cego z zagranicy do szko艂y za granic膮 i wskazuj膮ce klas臋 lub etap edukacji, kt贸ry ucze艅 uko艅czy艂 w szkole za granic膮, oraz dokument potwierdzaj膮cy sum臋 lat nauki szkolnej ucznia lub pisemne o艣wiadczenie dotycz膮ce sumy lat nauki szkolnej ucznia, z艂o偶one przez rodzica ucznia albo pe艂noletniego ucznia, je偶eli ustalenie sumy lat nauki szkolnej nie jest mo偶liwe na podstawie 艣wiadectwa, za艣wiadczenia lub innego dokumentu.

Przepisy reguluj膮ce funkcjonowanie systemu o艣wiaty nie odpowiadaj膮 na pytanie, czy przyjmuj膮c do szko艂y obcokrajowca legitymuj膮cego si臋 dokumentami wydanymi przez szko艂臋 za granic膮, ma prawo 偶膮da膰 przet艂umaczenia dokument贸w na j臋zyk polski. szko艂a ma prawo 偶膮da膰 przet艂umaczonych dokument贸w. Moim zdaniem TAK, w zwi膮zku z ustaw膮 z dnia 7 pa藕dziernika 1999 r. o j臋zyku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 931):

  • art. 1 pkt 2. Zakres regulacji. Przepisy ustawy dotycz膮 u偶ywania j臋zyka polskiego w realizacji zada艅 publicznych;
  • art. 4 pkt 4. J臋zyk polski jako j臋zyk urz臋dowy. J臋zyk polski jest j臋zykiem urz臋dowym instytucji powo艂anych do realizacji okre艣lonych zada艅 publicznych;
  • art. 5 ust. 1. J臋zyk czynno艣ci urz臋dowych, o艣wiadcze艅, poda艅 i pism. Podmioty wykonuj膮ce zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuj膮 wszelkich czynno艣ci urz臋dowych oraz sk艂adaj膮 o艣wiadczenia woli w j臋zyku polskim, chyba 偶e przepisy szczeg贸lne stanowi膮 inaczej;
  • art. 5 ust. 2. Przepis ust. 1 stosuje si臋 odpowiednio do o艣wiadcze艅 woli, poda艅 i innych pism sk艂adanych organom, o kt贸rych mowa w art. 4.

Karta zdrowia dziecka jest dokumentacj膮 medyczn膮. Prowadzona jest na zasadach okre艣lonych w przepisach o dokumentacji medycznej. Je艣li ucze艅 zmienia szko艂臋, jego dokumentacj臋 medyczn膮 przekazuj膮 nowej szkole rodzice / opiekunowie prawni. Po zako艅czeniu edukacji, piel臋gniarka lub higienistka szkolna przekazuj膮 indywidualn膮 dokumentacj臋 medyczn膮 ucznia lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, pod kt贸rego opiek膮 ucze艅 si臋 znajduje.

Dyrektor szko艂y nie jest odpowiedzialny za kart臋 zdrowia dziecka. Karta nie warunkuje przyj臋cia do szko艂y. Proponuj臋 skonsultowa膰 t臋 kwesti臋 z piel臋gniark膮 i post臋powa膰 wed艂ug jej wytycznych.

Podstawa prawna:

  1. Rozporz膮dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kszta艂cenia os贸b nieb臋d膮cych obywatelami polskimi oraz os贸b b臋d膮cych obywatelami polskimi, kt贸re pobiera艂y nauk臋 w szko艂ach funkcjonuj膮cych w systemach o艣wiaty innych pa艅stw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) 鈥 搂 2 pkt3, 搂 4 ust 2.
  2. Ustawa z dnia 7 pa藕dziernika 1999 r. o j臋zyku polskim (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 931) 鈥 art. 1 pkt 2, art. 4 pkt 4, art. 5 ust. 1 i 2.

__

Wanda Pakulniewicz

Ekspert Portalu O艣wiatowego

www.PortalOswiatowy.pl

Ods艂o艅 wi臋cej polecanych artyku艂贸w
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Tw贸j adres email nie zostanie opublikowany. Pola, kt贸rych wype艂nienie jest wymagane, s膮 oznaczone symbolem *

Zobacz r贸wnie偶:

Szko艂y bran偶owe stawiaj膮 na nauk臋 j臋zyk贸w za granic膮

Kszta艂cenie zawodowe daje m艂odym ludziom mo偶liwo艣膰 szybkiego wej艣cia w rynek pracy. Szko艂y…