Kształcenie zawodowe daje młodym ludziom możliwość szybkiego wejścia w rynek pracy. Szkoły borykają się jednak z problemami finansowymi i utartą przez lata opinią, że technikum jest czymś gorszym od liceum. Czy program Erasmus+ pomoże odbudować pozycję tych placówek?

Kształcenie wielokierunkowe

„Szkolnictwo zawodowe umożliwia młodym ludziom lepszy start. Po ukończeniu technikum uzyskują oni konkretny zawód. Mogą od razu rozpocząć pracę lub kontynuować naukę w szkole wyższej. Mają wybór. Zatrudnienie w wyuczonym zawodzie często okazuje się nieocenione, gdy trzeba samodzielnie finansować dalszą naukę” – mówi dla agencji informacyjnej infoWire.pl Bogusława Pieńkowska, dyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych nr 1 w Warszawie.

Poznaj język klienta

W branżach nastawionych na obsługę klienta niezbędne jest porozumiewanie się w języku obcym. Dlatego oprócz tradycyjnych lekcji, szkoły zawodowe organizują praktyki zagraniczne. Na rynku dostępnych jest coraz więcej projektów europejskich, które umożliwiają wyjazdy zarówno uczniom, jak i nauczycielom. „Uczniowie wyjeżdżają od dawna. Przed Erasmusem był program Leonardo Da Vinci, wcześniej Sokrates. Od niedawna w ramach takich programów edukacyjnych wyjeżdżają także nauczyciele. Oni też muszą zwiększać swoje kompetencje językowe, aby móc lepiej przygotowywać młodzież do pracy z klientami zagranicznymi” – zauważa ekspertka.

Praktyka na sprzęcie potencjalnego pracodawcy

Zbyt mały budżet szkół zawodowych skutkuje często brakami w wyposażeniu pracowni. Problem ten może być częściowo rozwiązany przez nawiązanie bliższej współpracy z biznesem. „W szkołach branżowych nacisk musi być położony na kształcenie praktyczne. Może być ono realizowane w dużym stopniu u przedsiębiorców, przyjmujących praktykantów na staże” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Iwona Michniewicz, kierownik szkolenia praktycznego ZSHTG Nr 1, członek Zespołu Wsparcia Edukacji Zawodowej przy MKO.

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Jakie są możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły policealnej?

Rozwój osobisty i zawodowy nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej. Wielu absolwentów…