Jak wiadomo wiedza to klucz, który otwiera niejedne drzwi. Jeżeli mamy możliwość wyboru, to którą uczelnie wybrać? Zależy czego oczekujemy. Poniższe rankingi przedstawiają najlepsze uczelnie pod względem wyników uzyskiwanych przez studentów, prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia. To tylko niektóre kryteria jakimi oceniane są polskie uczelnie – ogółem jest ich 15.

Top 10 polskich uczelni pod względem wyników uzyskiwanych przez studentów/absolwentów:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Wrocławska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 •  Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński

10 najbardziej prestiżowych polskich uczelni:

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Politechnika Wrocławska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski

10 najlepszych uczelni według siły naukowej:

 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski

10 polskich uczelni oferujących najlepsze warunki do nauki swoim studentom:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Medyczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi

10 polskich uczelni o charakterze międzynarodowym:

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Wrocławska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Jakie są możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły policealnej?

Rozwój osobisty i zawodowy nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej. Wielu absolwentów…