Ubezpieczenie na życie to inwestycja w bezpieczną, niezależną od nieprzewidzianych zdarzeń losowych przyszłość. Aby dobrze ulokować pieniądze, warto dowiedzieć się, jakie rodzaje ubezpieczeń mogą nam przysługiwać i które z nich najbardziej odpowiada naszym oczekiwaniom. Dowiedz się, co wyróżnia daną polisę i wybierz najlepiej dla siebie!

Termin obowiązywania ubezpieczenia

Przy wyborze polisy warto zwrócić uwagę przed wszystkim na termin, w jakim będzie nas ono obowiązywało. Możemy zdecydować się na ubezpieczenia terminowe, bezterminowe oraz na życie i dożycie. Czym różnią się te trzy rodzaje polis?

  1. Terminowe ubezpieczenie na życie to zawierana na dany okres umowa między osobą ubezpieczającą się a ubezpieczycielem, którą zakańcza ściśle określony moment. Przykładowo okres ochrony ubezpieczeniowej może upływać w momencie osiągnięcia przez ubezpieczonego konkretnego wieku. Co to oznacza? Jeśli do momentu osiągnięcia określonego w umowie wieku nastąpi zgon osoby ubezpieczonej, środki z polisy zostają wypłacone. Jeśli natomiast śmierć nastąpi po tym terminie, świadczenia przepadają i nie zostają zwrócone. Terminowa polisa to bardzo częste rozwiązanie używane przez banki, które chcą zabezpieczyć kredyt na wypadek śmierci kredytobiorcy.
  2. Bezterminowa polisa na życie jest zdecydowanie droższa od pierwszej opcji. Dlaczego? Zawierana jest na okres, który kończy śmierć osoby ubezpieczonej, dlatego okres ochrony ubezpieczeniowej trwa przez całe jej życie. Niezależnie od tego, czy ubezpieczony umrze w młodym, średnim czy późnym wieku – wypłacenie świadczeń z polisy jest pewne.
  3. Ubezpieczenie na życie i dożycie jest terminową polisą, która gwarantuje wypłatę świadczeń. To bezpieczna inwestycja, ponieważ – przy spełnieniu określonych warunków – większość lub całość składek zostanie wypłacona nawet wtedy, jeśli nie dojdzie do śmierci ubezpieczonego. Ten rodzaj polisy będzie opłacalny dla osób, które nie tylko chcą zabezpieczyć rodzinę, gdy jej zabraknie, ale także chcą odzyskać przynajmniej część składek, gdy termin polisy dobiegnie końca.

Ubezpieczenie siebie i bliskich

Zabezpieczyć można się na różne sposoby – ubezpieczając siebie, swoją rodzinę lub swoje dzieci. Jak to wygląda w praktyce? Ubezpieczenie na życie może gwarantować świadczenia Twojej rodzinie, Tobie lub Twoim dzieciom. W pierwszym przypadku środki z polisy wypłacane są małżonkowi osoby ubezpieczonej na wypadek nastąpienia określonych w umowie sytuacji, na przykład jej śmierci czy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ubezpieczenie rodzinne nie tylko zapewni bezpieczeństwo najbliższym w sytuacji śmierci ubezpieczającego się – środki zostaną wypłacone również w przypadku śmierci rodziny ubezpieczonego, czyli osób takich jak współmałżonek lub partner, rodzice czy teściowie. Warto sięgnąć po ten rodzaj polisy, ponieważ stanowi on zabezpieczenie nie tylko dla bliskich, ale także dla osoby ubezpieczającej się. Ostatnim typem ubezpieczenia na życie jest terminowe ubezpieczenie posagowe, którego celem jest zabezpieczenie środków dla dzieci. W przypadku tej polisy ustalana jest data graniczna – na przykład osiągnięcie przez dzieci pełnoletności – a sama polisa dzieli się na część ochronną i oszczędnościową. Jak działa? Umowa zawierana jest przez jednego lub oboje rodziców bądź też opiekuna prawnego dziecka, a pod koniec jej trwania środki wypłacane są rodzicom lub opiekunom prawnym. W przypadku ich śmierci ubezpieczyciel ma obowiązek osobiście dopilnować wypłaty świadczeń ich dzieciom.

Polisa indywidualna i grupowa

Ubezpieczenie na życie może być indywidualne lub grupowe. W przypadku indywidualnej polisy umowa zawierana jest pomiędzy osobą zainteresowaną a ubezpieczycielem, natomiast klientami ubezpieczeń grupowych mogą być tylko pracownicy danej firmy. Jak działa ubezpieczenie grupowe i co je różni od indywidualnego? Umowie podlega co najmniej kilka pracowników, a składki są dużo mniejsze niż te, których wymaga ubezpieczenie indywidualne. Ponadto ubezpieczenia grupowe często uwzględniają wypłatę świadczeń w przypadku nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego czy okazyjną cenę ubezpieczenia zdrowotnego.

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Zdrowie

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Co należy zrobić wieczorem, aby dobrze się wyspać? 3 najważniejsze metody odpoczynku

Człowiek nie może normalnie funkcjonować bez snu. Jest on tak istotnym czynnikiem, że wpły…