Atrakcyjne zajęcia szkolne to jedno z głównych zadań, przed jakimi staje współczesna szkoła. Opracowanie przekazywanych treści oraz sami przebieg zajęć ma ogromny wpływ na skuteczne przyswajanie przez uczniów wiadomości. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby były one na tyle ciekawe, aby zachęcały uczniów do aktywnego udziału, co przekłada się bezpośrednio na poziom zdobywanej wiedzy.

Podtrzymywanie zainteresowania

Uczeń rozpoczynający długi proces edukacji na samym jego początku jest pełen zapału do pracy i ciekawości. Jeżeli w trakcie nauczania będą one zaspakajane w zadowalającym stopniu, w trakcie dalszych etapów nauczania uczeń będzie wykazywał większe zainteresowanie zajęciami szkolnymi, a tym samym lepiej przyswajał wiedzę, niezbędną dla jego dalszego rozwoju. Aby poprowadzić ciekawe i atrakcyjne zajęcia, nauczyciel musi poświecić nieco swojego czasu na odpowiednie i rzetelne przygotowanie się do nich. Wymaga to od niego również kreatywności, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach oraz niezwykłej pomysłowości. W związku z tym ważne jest, aby dokładnie zastanowił się i przemyślał, jakie cele chce zrealizować oraz w jaki sposób przeprowadzić lekcje, aby były one interesujące i zachęcały do aktywnego uczestnictwa. Należy pamiętać, że nauka poprzez czynne uczestnictwo jest dużo efektywniejsza niż przyswajanie tzw. „suchych” faktów z podręcznika. Zadaniem prowadzącego zajęcia jest również pokierowanie uczniem tak, aby rozbudzał i rozwijał swoje zainteresowania i kompetencje.

Jak przygotować atrakcyjne zajęcia?

Wiedza zdobywana podczas atrakcyjnych i ciekawych zajęć jest nie tylko łatwiej przyswajana, ale również dłużej zapamiętywana, co jak oczywiście wiadomo jest niezwykle ważne w późniejszych etapach edukacji. Z tego tez powodu oprócz atrakcyjności, przekazywane treści powinny być również przystępne i zrozumiałe. Aby było to możliwe konieczna jest dobra znajomość przez prowadzącego zajęcia swoich uczniów, ich zdolności, umiejętności i możliwości. Wiedza ta umożliwi odpowiednie opracowanie i zaplanowanie zajęć w ten sposób, aby jak najlepiej spełniły swoje zadanie. Ważne jest, aby przekazywane treści nie były ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Zbyt łatwe zadania, szybko nudzą uczniów, zbyt trudne natomiast zaburzają poczucie własnych umiejętności i zniechęcają. Skuteczne są wyłącznie te, które adekwatnie odzwierciedlają poziom uczniów. Przygotowanie do zajęć powinno również obejmować dokładną znajomość podstawy programowej, jak również skuteczną umiejętność łączenia ze sobą różnych dziedzin nauki. Należy również pamiętać o czynnym angażowaniu uczniów w przebieg zajęć. Doskonale służy temu praca w grupach. Wspaniale łączy ze sobą współdziałanie i odpowiedzialność za efekt wspólnej pracy z pełnym zaangażowaniem emocjonalnym poszczególnych uczniów, które bezpośrednio wpływa na lepsze zapamiętywanie analizowanych treści. Jest to wyjątkowo skuteczna metoda aktywizacji uczniów.

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Jakie są możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły policealnej?

Rozwój osobisty i zawodowy nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej. Wielu absolwentów…