Co różni liceum niepubliczne od liceum prywatnego? To pytanie zadaje sobie coraz więcej rodziców, którzy stają przed ważną decyzją związaną z wyborem odpowiedniego miejsca edukacji dla swojego dziecka. W języku potocznym często używane są te określenia zamiennie, jednakże mają one swoje różnice. Warto poznać, na czym dokładnie polegają, by świadomie dokonać najlepszego wyboru.

Niepubliczne czy prywatne: oto jest pytanie?

Na pierwszy rzut oka różnice między liceum prywatnym a niepublicznym mogą nie być oczywiste, ale są one istotne. Przede wszystkim warto wiedzieć, że licea prywatne to konkretnie podgrupa szkół niepublicznych. Wszystkie licea prywatne są więc szkołami niepublicznymi, ale nie każde liceum niepubliczne musi być prywatne.

Zgodnie z polskim prawem oświatowym, szkoły dzielą się na publiczne i niepubliczne. Szkoły publiczne są finansowane ze środków publicznych, a ich organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Natomiast szkoły niepubliczne, takie jak liceum niepubliczne z Wrocławia są finansowane z innych źródeł niż budżet państwa czy gminy. Organami prowadzącymi takie licea mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje społeczne. Właśnie wśród szkół niepublicznych można znaleźć podgrupę szkół prywatnych, których właścicielem jest osoba fizyczna bądź prawna – czyli najczęściej firma lub fundacja.

Kluczowe różnice między liceum prywatnym a niepublicznym

Pierwsza różnica dotyczy finansowania. Licea prywatne są finansowane przez ich właścicieli, a koszty utrzymania takiej szkoły są pokrywane głównie z opłat pobieranych od uczniów. Dlatego też często w liceach prywatnych obowiązują wyższe czesne niż w innych szkołach niepublicznych. Natomiast licea niepubliczne prowadzone przez organizacje społeczne są finansowane z różnych źródeł – często czerpią środki m.in. z dotacji, darowizn czy grantów. W przypadku takich liceów opłaty od uczniów mogą być niższe niż w szkołach prywatnych.

Drugą istotną różnicą jest struktura organizacyjna i zarządzanie szkołą. W liceum prywatnym decyzje podejmuje najczęściej właściciel lub dyrektor, którego mianuje właściciel. W liceum niepublicznym zarządzanym przez organizację społeczną ważniejszą rolę odgrywa rada pedagogiczna i rada rodziców, które mają większy wpływ na działanie placówki.

Odsłoń więcej polecanych artykułów
Load More In Edukacja

Dodaj komentarz

Zobacz również:

Jakie są możliwości kontynuacji nauki po ukończeniu szkoły policealnej?

Rozwój osobisty i zawodowy nie kończy się na ukończeniu szkoły średniej. Wielu absolwentów…